Πλεσίβιτσα - η ρίζα του χωριού
 Οι λαοί χάνονται αν δεν γνωρίζουν τις ρίζες τους.

 

Πέγκας Ιωάννης - συγγραφέας